greenwall8767.jpg

Entä jos toimivuus ja kestävyys kulkisivat käsi kädessä? 

Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma houkuttelee opiskelijoita luonnontieteistä, insinöörialalta ja bisnesympyröistä – ja se on maapallon tulevaisuuden kannalta loistava asia. 

Kun visiona on kouluttaa toimivan ja kestävän yhteiskunnan mahdollistajia, riman on pakostakin oltava korkealla. 

”Meillä on viimeisen päälle mietitty maisteriohjelma”, yliopistonlehtori Marko Keskinen kiteyttää toista vuotta pyörivän vesi- ja ympäristötekniikan (WAT) maisteriohjelman. Sen suunnittelun lähtökohtina olivat monialaisuus, vankka tekninen osaaminen sekä opiskelijoiden erilaiset taustat. Ohjelmaa myös kehitetään jatkuvasti eri näkökulmat huomioiden. Kurssit on suunniteltu tarkasti niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin ohjelman osaamistavoitteita. 

”Niitä tavoitteita työstimme myös sidosryhmien kanssa, jotta saimme kuvan siitä, millaisia osaajia he meiltä odottavat”, kertoo professori Riku Vahala. 

WAT-maisteriohjelma kouluttaa vesi- ja ympäristötekniikan ammattilaisia niin suunnittelutoimistoihin, vesilaitoksiin, julkiselle sektorille kuin tutkimuslaitoksiinkin. Työtehtävien kirjo ulottuu projektisuunnittelusta vaativaan matemaattiseen mallinnukseen ja toisaalta lakipykälien hallitsemiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Noin puolet ohjelman opiskelijoista tulee Aallon ulkopuolelta. 

”Meillä opiskelee niin AMK-insinöörejä, kauppatieteen kandeja kuin muiden alojen maistereitakin. Tämä osaamisen kirjo on valtava voimavara”, Keskinen sanoo ja jatkaa: 

”Vesi- ja ympäristöalan haasteet ovat niin isoja ja globaaleja, että niiden ratkaiseminen vaatii T-osaajia, joilla on sekä laajaa yhteiskunnallista ymmärrystä että syvempää erikoisosaamista. Vain tällä tavalla varmistamme, että yhteiskunnassamme toimivuus ja kestävyys eivät ole toistensa vaihtoehtoja, vaan kulkevat käsi kädessä.” 

Kahden vuoden maisteriopinnot on rakennettu niin, että opiskelijat suorittavat 60 opintopisteen pääaineopinnot jo ensimmäisenä vuonna. Tämä vapauttaa toisen vuoden vaikka vaihdossa tehtäville valinnaisille opinnoille sekä opitun yhteen vetävälle diplomityölle. 60 opintopisteestä vain 15 on kaikille yhteisiä; loput 45 opiskelijat saavat koota pääaineen kurssitarjonnasta oman kiinnostuksensa ja urasuunnitelmansa mukaan. 

”Tämä ei ole putkitutkinto, koska alamme on niin laaja-alainen”, Riku Vahala korostaa. 

”Työnantaja saa siis mahdollisuuden rekrytoida juuri omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan asiantuntijan, jolla on valmius osaamisen kehittämiseen myös työelämässä.”

Infoboksi Master’s Programme in Water and Environmental Engineering

  • Yhdistää vahvan teknisen osaamisen yhteiskunnallisten haasteiden ja globaalien ympäristöongelmien ymmärtämiseen. 
  • Substanssin ja ammattiosaamisen, kuten data-analyysin ja projektijohtamisen, ohella painotetaan myös yleistaitoja, kuten tiimityötä, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. 
  • Jokainen opiskelija kokoaa maisteriopintojen aikana oman osaamisportfolionsa ja saa mentorointia sekä opettajilta että työelämän edustajilta. 
  • Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti opiskelijoilta, opettajilta ja sidosryhmiltä kerätyn tiedon ja palautteen pohjalta. 
  • Työryhmä: Riku Vahala, Marko Keskinen.