football0086.jpg

Entä jos tohtorikoulu ottaisi mallia jalkapallojoukkueesta? 


Globaaleja vesiongelmia ei ratkaista yksin puurtamalla. 

Professori Olli Variksella ja hänen kollegoillaan on suunnitelma: kouluttaa vesialan tohtoreita totutusta poikkeavalla tavalla. 

”Meidän ideamme on, että he toimisivat vähän kuin fudisjoukkue”, Varis kuvailee tohtorikoulua, joka aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa Maa- ja vesitekniikan ry:n tekemän 2 miljoonan euron lahjoituksen tukemana. 

Perinteisesti tohtorikoulutettavat tekevät työtään hyvin itsenäisesti ja saavat sparrausta lähinnä omilta ohjaajiltaan. Tohtorikouluun taas rekrytoitiin kuuden opiskelijan tiimi, josta löytyy erilaisia, toisiaan täydentäviä osaajia. Tukenaan heillä on useamman professorin ja tutkijatohtorin muodostama ohjaajapooli, käytännön asioista huolehtiva koordinaattorina toimiva tutkijatohtori – ja toisensa. 

”Rohkaisemme opiskelijoita opettamaan ja oppimaan toisiltaan. Keräämme esimerkiksi kaikki tuotetut mallit ja koodit yhteiseen pankkiin kaikkien saataville”, Varis kertoo. 

Vaikka tohtorikoulun rahoitus tulee Suomesta, tohtorikoulutettavien tutkimuskohteet ovat globaaleja: vesivarojen riittävyys ja puhtaus, veden merkitys maataloudelle ja talouskehitykselle sekä veden ja kaupungistumisen suhde. 

”Monet ympäristöongelmat liittyvät suoraan veteen, sillä vesi on suuressa osassa maailmaa ylikäytetty ja kilpailtu resurssi. Meillä on Suomessa valtavasti vesialan osaamista, jota voitaisiin aktiivisemminkin viedä maailmalle.”, Olli Varis uskoo. 

Entä millaisia tohtoreita hän haluaisi koulusta valmistuvan? 

”Itsenäisiä ja teknisesti taitavia asiantuntijoita, jotka osaavat hahmottaa isoja kokonaisuuksia, johtaa hankkeita – ja tehdä juttuja myös itse. Ja erityisesti toivon, että he jakaisivat osaamistaan eteenpäin.”

Infoboksi Vesialan tohtorikoulu

  • Maa- ja vesitekniikan ry:n 2 miljoonalla eurolla rahoittama pilottiprojekti. Viiden vuoden tavoitteena on kouluttaa 6 tohtoria ja ohjata 20 diplomityötä. 
  • Projektilla on ohjausryhmä, jossa on rahoittajan edustajan lisäksi asiantuntijoita kansainvälisistä ja kotimaisista yliopistoista sekä ulkoministeriöstä. 
  • Tohtorikoulussa painotetaan työelämävalmiuksia ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
  • Työryhmä: Professorit Olli Varis ja Matti Kummu, yliopistonlehtori Marko Keskinen, tutkijatohtori Maija Taka, tohtorikoulutettavat Lauri Ahopelto, Amy Fallon, Matias Heino, Marko Kallio, Pekka Kinnunen, Venla Niva sekä 20 maisteriopiskelijaa.