sheltered homes0259_darker.jpg

Entä jos palvelutalot korvattaisiin mummonmökeillä? 

Ikääntyvä Suomi tarvitsee uusia tapoja järjestää hyvää hoitoa ja ihmisarvoista asumista – järkevillä kustannuksilla. 

Ennusteiden mukaan esimerkiksi muistisairaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Miten haasteesta selvitään, kun Suomessa puhutaan jo nyt hoitajapulasta ja kotihoidon ongelmista? 

Aalto-yliopiston vetämä Sotera kehittää uusia malleja ikääntyneiden asumiseen ja sairaaloiden rakentamiseen yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirien ja lääkärien kanssa. Esimerkiksi Lapinjärven kunnassa on osana isompaa kehittämishanketta kaavailtu yhdeksi ratkaisuksi mummonmökkimallia. Pieniä, esteettömiä ja kohtuuhintaisia mökkejä on tarkoitus rakentaa tiiviisti kunnan keskustaan, mikä helpottaisi kotipalveluiden toimintaa ja erityisesti muistisairaiden ikääntyneiden turvallisuuden valvontaa. 

Professori Pirjo Sanaksenaho kertoo, että iäkkäiden asumiselle etsitään vaihtoehtoja myös kaupungeissa. 

”Perinteisten, lähiöiden reunoilla sijaitsevien palvelutalojen sijaan suunnitellaan palvelukortteleita keskustaan. Hyvät liikenneyhteydet ja palvelujen läheisyys tukevat kunnossa pysymiselle tärkeää arkiliikuntaa, ja sukupolvet pääsevät elämään lähellä toisiaan. Yksi opiskelijamme teki esimerkiksi Helsingin kaupungille ideasuunnitelman Vuosaaren metroaseman viereen tulevasta palvelukeskuksesta, jossa olisi sekä asuntoja muistisairaille että päiväkeskustoimintaa – ja suora yhteys sisäkautta Kolumbuksen kauppakeskukseen.” 

Myös sairaalat halutaan osaksi kaupunkia. Soteran ja HUSin järjestämällä kurssilla arkkitehtuurin maisteriopiskelijat pääsivät tekemään oman suunnitelmansa Laakson psykiatrisesta sairaalasta. Koska tontti rakennetaan hyvin täyteen, opiskelijat tekivät kattopinnoista pihoja viheralueineen ja suunnittelivat kulkureitit niin, että Keskuspuistoon pääsee sairaala-alueen läpi. Tulevaisuudessa sairaalan kahviloita voidaan avata kaikille kaupunkilaisille. 

”HUS oli suunnitelmasta innoissaan – he saivat uusia ideoita siitä, miten toiminnot voitaisiin sairaalassa sijoittaa”, Sanaksenaho kertoo.

Infoboksi Sotera

  • Vuonna 1983 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisen tutkimusinsituutti. 
  • Mukana muun muassa Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -tutkimushankkeessa sekä hallituksen Täydentäen toimivaa -kärkihankkeessa yhdessä Lapinjärven, Porvoon ja Savitaipaleen kanssa. Hankkeen tavoite on kehittää koti- ja omaishoitoa niin, että kotona voi asua mahdollisimman pitkään myös muuttotappiokunnissa. 
  • Arkkitehtien lisäksi Soteran hankkeissa on usein mukana kaupunkisuunnittelijoita, palvelumuotoilijoita ja insinöörejä. 
  • Sotera tekee paljon yhteistyötä muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten tutkimusyksikköjen kanssa. 
  • Vuosien varrella Soterassa on tehty yli 20 opinnäytetyötä sairaalasuunnittelusta palvelukeskusmalleihin. 
  • Työryhmä: Pirjo Sanaksenaho, Teemu Kurkela, Jarmo Suominen, Erkki Vauramo, Ira Verma, Jonna Taegen